Szkoła Podstawowa nr 1 w Opocznie

im. Kornela Makuszyńskiego

Konkurs ?Piękno dostrzeżone?

?REGULAMIN

SZKOLNEGO KONKURSU PRZYRODNICZO ? PLASTYCZNEGO

dla uczniów klas IV ? VI Szkoły Podstawowej nr 1

im. K. Makuszyńskiego w Opocznie

?Piękno dostrzeżone?

 

I.   Celem konkursu jest:

 

     -  kształtowanie umiejętności obserwacji krajobrazu najbliższej okolicy,

     -  rozwijanie wrażliwości estetycznej i indywidualnych zdolności twórczych,

     -  kształtowanie właściwych postaw wobec najbliższego otocznia.

II.

Każdy uczestnik konkursu powinien wykonać (indywidualnie) pracę przedstawiającą wybrany detal  architektoniczny (zewnętrzny lub wewnętrzny) dostrzeżony  w Opocznie, na budynku lub w budynku mającym przynajmniej kilkadziesiąt lat i nie  będącym obiektem zabytkowym zawierającą: Stronę tytułową: nazwa konkursu, tytuł pracy, dane autora (imię, nazwisko, klasa, szkoła), miejscowość,  data.

  • CZĘŚĆ I: Nazwa i dokładna lokalizacja wybranego detalu architektonicznego.
  • CZĘŚĆ II: Opis wybranego detalu architektonicznego.
  • CZĘŚĆ III: Zdjęcia (własne):

-  budynku,

-  detalu architektonicznego.

  • CZĘŚĆ IV: Szkic (własny) detalu architektonicznego ? rysunek ołówkiem, format A4.
  • CZĘŚĆ V: Historie związane z budynkiem i detalem architektonicznym (źródła historyczne, opowieści przedstawicieli starszego pokolenia).
  • CZĘŚĆ V: Źródła informacji.

III. 

Forma pracy:  wydruk (dokument Word + oryginał rysunku) oraz zapis na płycie DVD (dokument Word + skan rysunku) - zgodnie z przedstawionym przez organizatorów spisem treści. Pracę należy przekazać nauczycielom przyrody lub plastyki do 8 kwietnia 2015 roku.

V. 

Zasady rozstrzygnięcia konkursu.

W skład komisji konkursowej wejdą nauczyciele plastyki i przyrody oraz pracownicy  Muzeum Regionalnego w Opocznie.

Przy ocenie prac komisja konkursowa weźmie pod uwagę: zgodność pracy z wymogami regulaminowymi (łącznie z podziałem na części i ich kolejnością ? przedstawionymi przez organizatorów: strona tytułowa i części I - V), walory artystyczne prac (plastycznej i zdjęć), zgodność między zdjęciami  a pracą plastyczną i opisem, oryginalność w ujęciu tematu, estetykę wykonania.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac niespełniających kryterium tematycznego oraz wyżej wymienionych wymogów.

VI. 

Postanowienia końcowe:

      1.  Organizatorzy nie zwracają zgłoszonych prac.

      2.  Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace złożone na konkurs zostały wykonane osobiście.

      3.  Zgłoszone prace wraz z danymi autorów mogą być eksponowane przez szkołę i Muzeum Regionalne w Opocznie (np. na stronie internetowej).

      4.  O wynikach konkursu, uczestnicy zostaną powiadomieni na stronie internetowej naszej szkoły.

      5.  Niniejszy dokument jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.

 

Uwagi:

  1. Jeśli nie masz programu do obróbki zdjęć, to możesz skorzystać z darmowego   programu Photo Editor Fotor  - http://www.fotor.com/  (bez instalowania i bez rejestracji) lub jednego z programów: XnView, Picasa 3. Przed zainstalowaniem programu XnView lub Picasa 3 porozmawiaj z rodzicami i przeczytaj regulamin korzystania z tego programu. 
  2. Jeśli chcesz zrobić zdjęcie z posesji lub we wnętrzu budynku, to musisz o zgodę poprosić właściciela.

              

 

                                                                                                                             Organizatorzy: 

M. Badowska 

                                                                                                                             A. Kaźmierczyk

                                                                                                                               M. Mastalerz

                                                                                                                                  M. Sikorska

 

 

Szukaj

Liczba odsłon

Odsłon artykułów:
2357308

Online

Odwiedza nas 86 gości oraz 0 użytkowników.