Szkoła Podstawowa nr 1 w Opocznie

im. Kornela Makuszyńskiego

Konkurs ?Ziemia Opoczyńska ? wczoraj i dziś?

 

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PRZYRODNICZO ? PLASTYCZNEGO

dla uczniów klas IV ? VI Szkoły Podstawowej nr 1 im. K. Makuszyńskiego w Opocznie

 

I.   Celem konkursu jest:

   • kształtowanie umiejętności obserwacji zmian zachodzących w krajobrazie
   • najbliższej okolicy,
   • rozwijanie wrażliwości estetycznej i indywidualnych zdolności twórczych,
   • kształtowanie właściwych postaw wobec najbliższego otocznia.

II. Każdy uczestnik konkursu powinien wykonać (indywidualnie) pracę

przedstawiającą zmiany, które zaszły w wybranym miejscu Ziemi

Opoczyńskiej zawierającą:

   1. Stronę tytułową: nazwa konkursu, tytuł pracy, dane autora (imię, nazwisko, klasa, szkoła), miejscowość,  data.
   2. Nazwę i dokładną lokalizację wybranego miejsca.
   3. Wywiad z przedstawicielem starszego pokolenia na temat wyglądu tego miejsca w wybranym przedziale czasowym.
   4. Przedstawienie aktualnego wyglądu wybranego miejsca (własne zdjęcia, opis słowny).
   5. Własne refleksje, przemyślenia, uwagi na temat zmian zachodzących
    w krajobrazie najbliższej okolicy.
   6. Bibliografię.
   7. Pracę plastyczną: widok wybranego miejsca w określonym przedziale czasowym ? na podstawie wywiadu z przedstawicielem starszego pokolenia (format A3, dowolne płaskie techniki plastyczne, na odwrocie: tytuł pracy i dane autora).

III. Forma pracy:  1-6 ( z p. II) wydruk oraz zapis na płycie DVD, oryginał pracyplastycznej.

IV.  Pracę należy przekazać nauczycielom przyrody lub plastyki:

   1. W podpisanej kopercie.
   2. Do 11 marca 2014 roku.

V.  Zasady rozstrzygnięcia konkursu:

   1. W skład komisji konkursowej wejdą nauczyciele plastyki i przyrody oraz pracownicy Muzeum Regionalnego w Opocznie.
   2. Przy ocenie prac komisja konkursowa weźmie pod uwagę: zgodność pracy z wymogami regulaminowymi, walory artystyczne prac (plastycznej i zdjęć), zgodność między opisem miejsca w wywiadzie z pracą plastyczną, estetykę wykonania .
   3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac niespełniających kryterium tematycznego oraz wyżej wymienionych wymogów.

VI.  Postanowienia końcowe:

   1. Organizatorzy nie zwracają zgłoszonych prac.
   2. Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace złożone na konkurs zostały wykonane osobiście.
   3. Zgłoszone prace wraz z danymi autorów mogą być eksponowane przez szkołę i Muzeum Regionalne w Opocznie (np. na stronie internetowej).
   4. O wynikach konkursu, uczestnicy zostaną powiadomieni na stronie internetowej naszej szkoły.
   5. Niniejszy dokument jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.

 

Uwaga: Jeśli nie masz programu do obróbki zdjęć, to możesz skorzystać z darmowego  programu Photo Editor Fotor  - http://www.fotor.com/ (bez instalowania i bez rejestracji) lub programu XnView. Przed zainstalowaniem programu XnView porozmawiaj z rodzicami i przeczytaj regulamin korzystania z tego programu

 

Organizatorzy:

A. Kaźmierczyk

M. Mastalerz

M. Sikorska

 

Szukaj

Liczba odsłon

Odsłon artykułów:
2357288

Online

Odwiedza nas 56 gości oraz 0 użytkowników.