Szkoła Podstawowa nr 1 w Opocznie

im. Kornela Makuszyńskiego

Regulamin konkursu przyrodniczego

Regulamin konkursu przyrodniczego
CUDOWNY ŚWIAT PRZYRODY

1. Postanowienia ogólne :
- Organizatorami konkursu są nauczycielki przyrody pani Marzanna Mastalerz i pani Alina Kaźmierczyk.
- Konkurs ma charakter lokalny i adresowany jest do uczniów klas 4 ? 6 Szkoły Podstawowej nr 1 w Opocznie.
- Regulamin określa zasady i warunki udziału w konkursie.
- Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją przez uczestnika Regulaminu konkursu oraz wyrażeniem zgody na publikowanie wizerunku osobowego przez SP nr 1 w Opocznie w celach związanych z konkursem. Jednocześnie uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na umieszczenie zdjęć z wystawy pokonkursowej na stronie internetowej szkoły i w TOP-ie Opoczyńskim .

 2.  Cele konkursu :

- Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych.
- Zachęcanie do obserwowania i podziwiania przyrody.
- Poznawanie różnorodności biologicznej.
- Kształtowanie postawy szacunku do przyrody.

3.  Uwagi formalne :

Do 7 listopada 2013 roku, każdy uczeń chcący wziąć udział w konkursie przedstawia nauczycielowi przyrody  listę eksponatów przyrodniczych, które zgłosi do konkursu. Uczniowie indywidualnie przygotowują swoje prezentacje, a po konkursie pozostają na wystawie pokonkursowej . Eksponaty konkursowe uczniowie mogą zabrać do domu albo pozostawić w szkole. Konkurs/wystawa odbędzie się 15 listopada 2013. Okazy konkursowe będą oglądane przez uczniów różnych klas i zaproszonych rodziców. Organizatorki zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu konkursu ( o nowym terminie konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni ).

4.  Zadanie konkursowe:
Uczeń indywidualnie przygotowuje swoje okazy przyrodnicze. Okazy powinny być podpisane.  Uczeń prezentuje je w czasie konkursu i po nim, przebywa z okazami w sali aż do zamknięcia wystawy. Uczestnik konkursu powinien posiadać informację na temat prezentowanych okazów (np. co to jest ?, skąd pochodzi ?, do czego służy ? itp. )

5.  Komisja konkursowa:
W skład komisji wejdą: dyrektor szkoły, nauczyciel przyrody, nauczyciel plastyki oraz rodzic.
Komisja oceniająca  będzie brała pod uwagę:
 - ilość i różnorodność zgromadzonych eksponatów,
 - sposób prezentacji okazów ,
- oryginalność okazów

Przyznawane będą punkty w skali od 0 do 10. Zwycięzcami będą uczniowie, którzy otrzymają największą ilość punktów.

Nagrody:
Dla osób, które zajmą pierwsze trzy miejsca, przewidziane są nagrody rzeczowe, a ich wartość uzależniona jest od pozyskanych od sponsorów środków. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy lub inny pamiątkowy gadżet.  Każdy uczestnik za udział w konkursie otrzyma celującą ocenę cząstkową z przedmiotu przyroda

Szukaj

Liczba odsłon

Odsłon artykułów:
2357359

Online

Odwiedza nas 104 gości oraz 0 użytkowników.