Szkoła Podstawowa nr 1 w Opocznie

im. Kornela Makuszyńskiego

Konkurs przyrodniczo-plastyczny

dla uczniów klas IV-VI SP 1 w Opocznie

     W związku ze zbliżającymi się obchodami DNIA MATKI ZIEMI organizowany jest konkurs pod hasłem: Ocalmy przed zagładą. Szkolny konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VI .

    Uczniowie przystępujący do konkursu wykonują indywidualnie plakat o tematyce ochrony roślin i zwierząt przed  wyginięciem, do którego może doprowadzić niewłaściwe działanie człowieka.

Czytaj więcej...

WYNIKI szkolnego konkursu przyrodniczo ? plastycznego ?Zaprojektuj przyrodniczą grę chodnikową?

Prace oceniali nauczyciele naszej szkoły: Monika Badowska, Iwona Brzozowska, Marzanna Mastalerz i Mariola Sikorska. Przy punktowej ocenie prac wzięto pod uwagę: zgodność pracy z regulaminem konkursu, opis gry ? jasność przekazu, walory przyrodnicze gry, walory plastyczne graficznego jej obrazu, oryginalność pomysłu i estetykę pracy. W poniższej tabeli przedstawiono najwyżej ocenione prace.

Nr

Autor pracy

Tytuł pracy

Pozycja

1

Świderska Maja kl. V B

PRZYGODY W LESIE

I miejsce

2

Wiśkowski Wiktor kl. V B

Quiz Przyrodniczy

3

Gruszczyńska Maja kl. V A

Quiz zoologiczny

II miejsce

4

Kucharski Filip kl. VI D

SLALOM WIEDZY

5

Rajski Filip kl. V A

Wąż Przyrek

III miejsce

6

Milczarczyk Natalia kl. VI D

Sprawdź czy dam radę

7

Sijer Damian kl. IV A

Gra w klasy ? ?Czy twój dom jest ekologiczny?

wyróżnienie

8

Brzeziński Michał kl. VI C

WIATRAK PRZYRODNICZY

 

Autorom tych prac serdecznie gratulujemy.

Monika Badowska

Iwona Brzozowska

Marzanna Mastalerz

Mariola Sikorska

Regulamin szkolnego konkursu ?Zaprojektuj przyrodniczą grę chodnikową?

Zapraszamy do udziału w szkolnym konkursie ?Zaprojektuj przyrodniczą grę chodnikową?. Konkurs ma charakter przyrodniczo-plastyczny i jest adresowany do uczniów z klas IV-VI naszej szkoły podstawowej. Jego uczestnik powinien opracować projekt gry przyrodniczej dla uczniów klas I-VI szkoły podstawowej, w takiej formie, aby gra mogła być namalowana na placu wyłożonym typowymi płytami chodnikowymi. Plac ten znajduje się na końcu szkolnego ogrodu.

Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z poniższym regulaminem.

Organizatorzy:

Monika Badowska

Marzanna Mastalerz  

R E G U L A M I N  

 1. Celem konkursu jest:

     - pogłębianie wiedzy przyrodniczej zakresu klas I-VI szkoły podstawowej,

     -  rozwijanie wrażliwości estetycznej i indywidualnych zdolności twórczych,

     -  kształtowanie właściwych postaw wobec najbliższego otoczenia.

Czytaj więcej...

KONKURSY EKOLOGICZNE Z NAGRODAMI

 ?Osobliwości przyrody powiatu opoczyńskiego? i ?Bliżej opoczyńskiej natury?

W ramach projektu pn. Program edukacji ekologicznej ? ?Piękno i różnorodność ziemi opoczyńskiej? dotowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi odbędą się dwa konkursy adresowane do wszystkich mieszkańców województwa łódzkiego:

? w związku z projektem fotograficznym pn. ?Osobliwości przyrody powiatu opoczyńskiego?,
? na trasę rowerową lub pieszą pn. ?Bliżej opoczyńskiej natury?.
Prace konkursowe należy złożyć do 10-2016. Zachęcamy uczniów wszystkich naszych szkół do zapoznania się z nadesłanymi przez Starostwo Powiatowe w Opocznie materiałami konkursowymi (powiadomienie, regulaminy), zebrania w czasie wakacyjnych wędrówek potrzebnych informacji i wzięcia udziału w konkursach. 
Życzymy powodzenia.

 

Podsumowanie międzyszkolnego konkursu przyrodniczo- geograficznego organizowanego w ZSS nr 1.

                W ramach obchodów jubileuszu 25-lecia istnienia szkoły zespół nauczycieli w składzie: p. Iwona Brzozowska, p. Alina Kaźmierczyk, p. Marzanna Mastalerz, p. Monika Stępniewska oraz p. Aneta Toporkiewicz opracował konkurs, którego zasięgiem objęto szkoły powiatu opoczyńskiego. Zaproszenia do udziału w konkursie zostały rozesłane do szkół, zaproszenie umieszczono też na stronie internetowej szkoły. Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjum.           

        Konkurs dla uczniów gimnazjum zatytułowano ?Wędruj z nami po powiecie opoczyńskim?,  dla uczniów szkoły podstawowej ? Poszukiwanie osobliwości przyrody w naszym powiecie?.

Czytaj więcej...

Konkurs przyrodniczy ?Poszukiwanie osobliwości przyrody w naszym powiecie?

Zaproszenie

  

Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych zapraszają wszystkich chętnych uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej nr 1 do udziału w międzyszkolnym konkursie pt: ?Poszukiwanie osobliwości przyrody w naszym powiecie?

Głównym zadaniem konkursu jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży, oraz kształtowanie umiejętności obserwacji przyrody.

Dla zwycięzców przewidziane są atrakcyjne nagrody. Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się w dołączonym regulaminie.

 
 Organizatorzy:
Iwona Brzozowska
Alina Kaźmierczyk
Marzanna Mastalerz
Monika Stępniewska
Aneta Toporkiewicz
Regulamin 
 

Czytaj więcej...

Wycieczka do Planetarium NIEBO KOPERNIKA ? nagroda w konkursie Kosmos i ja.

18 listopada 2015r. uczestnicy szkolnego konkursu ?Kosmos i ja? wyjechali na wycieczkę do Warszawy. Celem wyjazdu była lekcja i film w Planetarium Niebo Kopernika w Centrum Nauki Kopernik. Wycieczka była nagrodą dla uczniów, którzy wzięli udział w konkursie. Opiekunami uczniów były nauczycielki: p. Alina Kaźmierczyk i p. Dorota Cichańska.

Czytaj więcej...

KOSMOS I JA ? Kosmiczna Debata

29 października 2015 roku w naszej szkole miała miejsce Kosmiczna Debata. Zostali na nią zaproszeni uczniowie biorący udział w szkolnym konkursie KOSMOS I JA, rodzice oraz członkowie Szkolnego Klubu Ekologicznego ? przyrodniczego koła zainteresowań wraz z opiekunem p. Marzanną Mastalerz. Debatę poprowadziła organizatorka konkursu p. Alina Kaźmierczyk. Na początku podsumowała dotychczasowy przebieg konkursu, a potem oddała głos Wojciechowi Szumlańskiemu z klasy VI D. Wojtek zaznaczył, że Kosmosem interesuje się już kilka lat. Czyta książki i artykuły na jego temat, obserwuje niebo przez teleskop, robi zdjęcia ? najczęściej Księżyca i Saturna, zwiedza obiekty związane ze Wszechświatem, bierze udział w konkursach na jego temat. Opowiedział o budowie Kosmosu, przedstawił historię jego podboju i podzielił się wrażeniami z wizyty w NASA, ośrodku Narodowej Agencji Astronautyki i Przestrzeni Kosmicznej w USA.

Czytaj więcej...

Konkurs KOSMOS I JA rozstrzygnięty

Był to konkurs o charakterze interdyscyplinarnym. Uczniowie mieli za zadanie wykonać makietę Układu Słonecznego (technika), napisać opowiadanie związane z tematyką konkursu (język polski) oraz popisać się wiedzą na temat Układu Słonecznego. Do konkursu zgłosiło się 26 uczniów. Z zadań konkursowych w sumie  można było uzyskać maksymalnie  52 punkty.

 19 października 2015r. rozpoczął się pierwszy etap konkursu-każdy z uczestników  w wyznaczonym czasie (trzech minut) prezentował swój model, a następnie udzielał odpowiedzi na wylosowane przez siebie  pytanie. Tą część konkursu oceniały nauczycielki przyrody  panie: Marzanna Mastalerz i Alina Kaźmierczyk ( nad prawidłowym przebiegiem  czuwały  przedstawicielki  SU). Drugiego dnia miała miejsce kolejna ocena. Panie: Mariola Sikorska i Monika Badowska uczące plastyki i techniki  poddawały ocenie estetykę i pomysłowość wykonania  modelu. W międzyczasie, opowiadania sprawdzała nauczycielka języka polskiego pani Dorota Cichańska.

 Zwycięzcami konkursu zostali:

Czytaj więcej...

Pokonkursowa wystawa KOSMOS I JA

20 października 2015r. uczniowie ze Szkoły Podstawowej zwiedzali ?kosmiczną wystawę?, na której podziwiać można było  modele Układu Słonecznego. Modele wykonali uczniowie w ramach  konkursu pod nazwą ?Kosmos i ja?.  Uczestnicy konkursu dzielili się swoją wiedzą ze zwiedzającymi wystawę natomiast zwiedzający nie tylko podziwiali przepięknie wykonane makiety, ale także oddawali głosy na pracę, która najbardziej im się spodobała. Najwięcej głosów zebrała praca Adama Stępnia z klasy VI D. 

Organizator wystawy Alina Każmierczyk

Międzyszkolny konkurs ?Czysto wokół nas, świat posprzątać czas?

 ? czyli w poszukiwaniu nielegalnych składowisk odpadów.

Regulamin konkursu

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi zaprosiła uczniów szkół podstawowych (klasy IV-VI) i gimnazjalistów do uczestnictwa w konkursie, którego głównym celem jest inwentaryzacja nielegalnych składowisk na trenach gmin i miast województwa łódzkiego. Młodzież poprzez inwentaryzacje ma:

Czytaj więcej...

Konkurs ?Kosmos i ja?

REGULAMIN

SZKOLNEGO KONKURSU PRZYRODNICZO-POLONISTYCZNO-TECHNICZNEGO

dla uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej nr 1

im. Kornela Makuszyńskiego w Opocznie

?Kosmos i ja?

 

1.Postanowienia ogólne:

 • Konkurs ma charakter lokalny i adresowany jest do uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej.
 • Regulamin określa zasady i warunki udziału w konkursie.
 • Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją przez uczestnika Regulaminu konkursu oraz wyrażeniem zgody na publikowanie wizerunku osobowego przez SP nr 1 w Opocznie w celach związanych z konkursem. Jednocześnie uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na umieszczenie zdjęć z konkursu i wycieczki pokonkursowej na stronie internetowej szkoły ewentualnie w Top-ie Opoczyńskim.

2. Cele konkursu :

Czytaj więcej...

Miska dla schroniska 2014

 

? Chętnych do udziału w akcji prosimy o przekazywanie nauczycielom karm (suchych, w puszkach), posłań oraz zabawek dla psów.

?  W grudniu dary zostaną przekazane do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Karwicach koło Opoczna.

Czytaj więcej...

Konkurs "Mój Las"

? Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z przedstawionym poniżej regulaminem.
? Prace należy składać u nauczycieli prowadzących (I kategoria wiekowa) i nauczycieli przyrody (II kategoria wiekowa) do 20 listopada 2014 roku.
? Nauczyciele powinni przekazać uczniowskie prace p. Monice Stępniewskiej  do 26 listopada 2014 roku.

Czytaj więcej...

Klasa VI C reprezentuje naszą szkołę

20 maja 2014 roku, w ZSS nr2 w Opocznie miała miejsce 11 edycja konkursu Matematyczno ? Ekologicznego ?MAT ? EKO 2014?. W konkursie wzięły udział reprezentacje szkół podstawowych z Opoczna, Bielowic i Januszewic. Po powitaniu oraz prezentacji drużyn zabrał głos pracownik Nadleśnictwa Opoczno i przedstawił atrakcje turystyczne naszych lasów. Zespoły  zmagały  się w konkurencjach sportowych, odpowiadały  na pytania z dziedziny ekologii i matematyki, śpiewały piosenki o treści przyrodniczej. Jury oceniało  prace plastyczne w formie plakatu ?Człowieka a las?. Nasza reprezentacja zajęła III miejsce, a praca plastyczna Sandry Natkańskiej otrzymała wyróżnienie.

 

       A co konkursie sądzą uczniowie klasy VI C?

Czytaj więcej...

Konkurs ?Ziemia Opoczyńska ? wczoraj i dziś? rozstrzygnięty

SZKOLNY KONKURS PRZYRODNICZO ? PLASTYCZNY ?Ziemia Opoczyńska ? wczoraj i dziś? 

 

           Uczniowie biorący udział w konkursie przedstawili prace (wydruk, zapis na płycie DVD) zawierające:  nazwę i dokładną lokalizację wybranego miejsca; wywiad z przedstawicielem starszego pokolenia na temat wyglądu tego miejsca w wybranym przedziale czasowym; przedstawienie aktualnego wyglądu tego miejsca  (zdjęcia własne, opis słowny); własne refleksje, przemyślenia
i uwagi na temat zachodzących zmian w wybranym miejscu; bibliografię oraz pracę plastyczną
z widokiem wybranego miejsca w określonym przedziale czasowym (na podstawie wywiadu).   

 

Czytaj więcej...

Regulamin konkursu przyrodniczego

Regulamin konkursu przyrodniczego
CUDOWNY ŚWIAT PRZYRODY

1. Postanowienia ogólne :
- Organizatorami konkursu są nauczycielki przyrody pani Marzanna Mastalerz i pani Alina Kaźmierczyk.
- Konkurs ma charakter lokalny i adresowany jest do uczniów klas 4 ? 6 Szkoły Podstawowej nr 1 w Opocznie.
- Regulamin określa zasady i warunki udziału w konkursie.
- Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją przez uczestnika Regulaminu konkursu oraz wyrażeniem zgody na publikowanie wizerunku osobowego przez SP nr 1 w Opocznie w celach związanych z konkursem. Jednocześnie uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na umieszczenie zdjęć z wystawy pokonkursowej na stronie internetowej szkoły i w TOP-ie Opoczyńskim .

Czytaj więcej...

PROJEKT PRZYRODNICZO ? PLASTYCZNY

  

WYNIKI SZKOLNEGO KONKURSU PRZYRODNICZO ? PLASTYCZNEGO

?Najpiękniejszy bukiet ze szkolnego ogrodu?

       Jury w składzie: p. Monika Badowska (nauczyciel plastyki i techniki), p. Marzanna Mastalerz (nauczyciel przyrody), p. Sylwia Olędzka (pracownik Urzędu Miasta w Opocznie)
i p. Mariola Sikorska (nauczyciel plastyki i techniki) oceniło 27 prac. Znaczna część z tych prac była na wysokim poziomie. Oto lista zwycięzców.

Nazwisko, imię, klasa

Tytuł pracy

R-em

pkt.

(na 72)

Miejsce

Leśniewski Jakub V A

Najpiękniejszy bukiet ze szkolnego ogrodu

71,0

I

Stępień Patryk V B

Dzbanek pełen kwiatów ze szkolnego ogrodu

69,0

II

Piotrowska Julia V A

Piękny kolorowy bukiet w szarym wazonie

68,5

III

Robak Jakub V C

Najpiękniejszy bukiet ze szkolnego ogrodu

68,0

IV

Białas Mateusz V B

Sadura Patryk V B

Zielińska Dominika V C

Wiosenny bukiet z sasankami

Wiosenna fantazja

Wspomnienie ciepłych dni

67,5

67,5

67,5

V

V

V

 

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

       Poniżej przedstawiamy prace plastyczne uczestników konkursu. Fotografie te powstały po przerobieniu zdjęć nadesłanych na konkurs.

Organizatorzy konkursu:

                                                                                                                                  Monika Badowska

                                                                                                                               Marzanna Mastalerz

                                                                                                                                  Mariola Sikorska

Prace uczniów

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN

SZKOLNEGO KONKURSU PRZYRODNICZO ? PLASTYCZNEGO

dla uczniów klas IV ? VI Szkoły Podstawowej nr 1

im. K. Makuszyńskiego w Opocznie

 

?Najpiękniejszy bukiet ze szkolnego ogrodu?

 

 

I.   Celem konkursu jest:

     -  kształtowanie umiejętności obserwacji przyrody,

     -  rozwijanie wrażliwości estetycznej i indywidualnych zdolności twórczych,

     -  kształtowanie właściwych postaw wobec środowiska przyrodniczego.

 

II.   Każdy uczestnik konkursu powinien wykonać (indywidualnie):

 1. Na podstawie fotografii zamieszczonych na tej stronie internetowej (Galeria ? Szkolny ogród: Rośliny z naszego szkolnego ogrodu, Lekcje w szkolnym ogrodzie) pracę plastyczną przedstawiającą bukiet, a w nim wybrane rośliny (płaskie techniki plastyczne, karton A3).
 2. Wykaz roślin znajdujących się w bukiecie (edytor Word) ? wydruk.
 3. Wykonane przez siebie zdjęcie pracy cyfrowym aparatem fotograficznym.

 

III.  Nauczycielom przyrody lub plastyki należy przekazać w foliowej koszulce:

 1. Pracę plastyczną (na spodniej stronie: tytuł pracy, imię i nazwisko autora, klasa).
 2. Wykaz roślin (na początku wykazu: tytuł pracy, imię i nazwisko autora, klasa).

 

IV.  Pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. należy przesłać:

 1. W załączniku zdjęcie pracy w formacie 680x510 pikseli lub 510x680 pikseli (formatowanie i obróbka  w programie np. XnView).
 2. W treści maila: tytuł pracy i dane autora.

V.  Zasady rozstrzygnięcia konkursu:

 1. Termin składania prac upływa 19.04.2013 r.
 2. W skład komisji konkursowej wejdą nauczyciele plastyki i przyrody oraz pracownik Urzędu Miejskiego w Opocznie.
 3. Przy ocenie prac komisja konkursowa weźmie pod uwagę: walory artystyczne prac (plastycznych i fotograficznych), ich estetykę wykonania, rozpoznawalność przedstawionych roślin, zgodność wykazu z pracą plastyczną.
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac niespełniających kryterium tematycznego oraz wyżej wymienionych wymogów.

 

VI.  Postanowienia końcowe:

      1.  Organizatorzy nie zwracają zgłoszonych prac.

      2.  Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem     

           warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace złożone na

           konkurs zostały wykonane osobiście.

 1.  Zgłoszone prace wraz z danymi autorów będą eksponowane przez szkołę (np. na stronie internetowej).
 2. O wynikach konkursu, uczestnicy zostaną powiadomieni na stronie internetowej naszej szkoły.
 3. Niniejszy dokument jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.

 

Uwaga: Jeśli nie masz programu do obróbki zdjęć, to możesz skorzystać
               z darmowego  programu  XnView. Przed jego  zainstalowaniem

              porozmawiaj z rodzicami i przeczytaj regulamin korzystania z programu. 

              Na podanej stronie znajdziesz  samouczek do jego  obsługi:

             http://www.akwarystyka.com.pl/showthread.php?t=29257  .

 

Serdeczne zapraszamy do udziału w konkursie.

 

Organizatorzy

 

 

Szukaj

Liczba odsłon

Odsłon artykułów:
2328473

Online

Odwiedza nas 76 gości oraz 0 użytkowników.