Konkursy przedmiotowe

W roku szkolnym 2014/15 na terenie województwa łódzkiego przeprowadzone zostaną
konkursy przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych klas IV ? VI z następujących
przedmiotów:
1) język polski
2) język angielski,
3) język niemiecki,
4) matematyka.

 

 

ZASADY ORGANIZOWANIA WOJEWÓDZKICH KONKURSÓW  NA ROK SZKOLNY 2014/2015