LAUREAT Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO na 25 lecie szkoły

W tym roku szkolnym uczeń OSKAR WÓJCIKIEWICZ z klasy 6D Szkoły Podstawowej nr 1 w Opocznie w Zespole Szkół Samorządowych nr 1 jako jedyny z Opoczna i całego powiatu opoczyńskiego został LAUREATEM Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z JEZYKA ANGIELSKIEGO. Oskar przeszedł szereg eliminacji a ostatecznie w finale uzyskał wynik 92% punktów możliwych do otrzymania i tym samym zajął III miejsce na stopniu wojewódzkim.

  

Uroczystość wręczenia dyplomów odbyła się dnia 16 marca 2016 r. na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie kurator oświaty Jan Kamiński wraz innymi przedstawicielami władz miasta i UŁ osobiście wręczył dyplom naszemu laureatowi Oskarowi Wójcikiewiczowi. Dodatkowo gratulacje i podziękowania otrzymała również nauczycielka języka angielskiego w ZSS nr 1 w Opocznie ? Katarzyna Mieszczankowska, która była opiekunką przygotowującą Oskara do wszystkich etapów konkursu.

Tegoroczni laureaci konkursów przedmiotowych otrzymali dyplomy i zaświadczenia zwalniające z danego etapu sprawdzianu szóstoklasisty oraz piękne nagrody książkowe. Wszystkim zwycięzcom, ich nauczycielom a w szczególności naszemu laureatowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów

Więcej info:

http://www.kuratorium.lodz.pl/

http://wojewodzkie.wckp.lodz.pl/