Szkoła Podstawowa nr 1 w Opocznie

im. Kornela Makuszyńskiego

WEBQUEST ?Everyday English?

 

konkurs video dla uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej

 

 

temat

W konkursie biorą udział chętni uczniowie

 klas 4-6. Dobierają się w grupy po kilka osób. Wspólnie dokonują wyboru tematu filmiku, który pragną nagrać. Film nie może być dłuższy niż 8 minut.

zadanie
(kolejne kroki)

-          obieramy się w grupy koleżeńskie,

-          dokonujemy wyboru tematu scenki rodzajowej,

-          przygotowujemy  po angielsku "scenariusz" czyli piszemy dialogi dla aktorów- Uwaga! uczestnicy używający nieodpowiednich słów zostaną zdyskwalifikowani!

-          scenariusz dajemy do sprawdzenia nauczycielowi  języka angielskiego,

-          trenujemy w szkole lub w domu zbierając się w grupach,

-          aby uatrakcyjnić scenkę dobieramy ciekawe stroje i rekwizyty,

-          gdy scenka jest już wyćwiczona prosimy krewnych lub przyjaciół o opinię i nagrywamy scenkę kilka razy,

-          po obejrzeniu efektów naszej pracy wybieramy najlepsze nagranie i wysyłamy do nauczyciela drogą e- mailową lub przynosimy do szkoły na nośniku pamięci (pendrive)

-          musimy oddać gotowe filmiki nauczycielowi języka angielskiego do 10-go grudnia 2014 roku,

 

Ogłoszenie wyników nastąpi do 15-tego grudnia, a najlepsze prace zostaną nagrodzone dyplomami i książkami, a także zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły.

proces

Do dialogów wybieramy słownictwo dobrze nam znane z lekcji. Lepiej używać prostszych zwrotów lecz poprawnych.  Tematem scenek mogą być sytuacje z domu, sklepu, szkoły, kina, kawiarni, przychodni , placu zabaw i innych popularnych miejsc.

Nie zostawiamy prób na sam koniec, bo tylko trening da dobre efekty!

 

Źródła
(z czego korzystać ?)

Do wyboru tematu i zwrotów w języku angielskim mogą być pomocne materiały internetowe, które autorzy opatrzyli licencją Creative Commons. Dostępne są również strony dla uczących się języka angielskiego polecane przez nauczycieli na stronie szkoły podstawowej.

Filmy nagrywamy za pomocą dostępnych kamer - aparatów cyfrowych lub telefonów osobistych. Aby korzystać z tych urządzeń oraz internetu prosimy rodziców o pozwolenie.

kryteria oceny

Ostatecznej oceny naszego występu dokona jury (w składzie trzech nauczycieli ).

Pod uwagę będą brane:

-          poprawność językowa treści dialogów,

-          atrakcyjność wizualna filmiku,

-          elementy wystroju scenicznego (ubiory, rekwizyty),

-          umiejętności aktorskie.

Powodzenia!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szukaj

Liczba odsłon

Odsłon artykułów:
1884216

Online

Odwiedza nas 164 gości oraz 0 użytkowników.