Szkoła Podstawowa nr 1 w Opocznie

im. Kornela Makuszyńskiego

PROJEKT EVERYDAY ENGLISH

 

Zasady pracy i etapy działań  w ramach projektu edukacyjnego

  z  języka angielskiego. 

 

 1. Realizacja projektu obejmuje wykorzystanie narzędzi TIK.
 2. W projekcie uczestniczą wszyscy uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej.
 3. Prace przygotowują uczniowie w grupach 2-4 osobowych.
 4. Zasady pracy nad projektem są dostępne na szkolnej stronie internetowej i glogu http://ullat.edu.glogster.com/projekt-dialogues.
 5. Zadaniem uczniów w pierwszym etapie projektu będzie przygotowanie dialogu związanego z sytuacjami życia codziennego (np. zakupy). Dialog powinien zawierać od 10 do 20 kwestii. Nauczyciel sprawdza poprawność  i tym samym zatwierdza przejście grupy do kolejnego etapu (do 31 marca).
 6. Kolejnym etapem będzie przygotowanie pokazu multimedialnego  lub komiksu w oparciu o napisany w pierwszym etapie dialog. Klasa tworzy bazę scenek rodzajowych. Nauczyciel po zasięgnięciu opinii uczniów ocenia pracę grupy uwzględniając: poprawność językową, estetykę wykonania, zakres wykorzystanych narzędzi TIK (do 15.04).
 7. W trzecim etapie uczniowie przygotowują scenki rodzajowe w oparciu o stworzony wcześniej dialog (kostiumy, rekwizyty), które prezentowane są przed całą klasą i najlepsza (wybrana przez uczniów i nauczyciela) przechodzi do kolejnego etapu. W wyjątkowych sytuacjach do etapu następnego może przejść  druga praca ? wyróżniona (do 30.04)
 8. W IV etapie ? konkursowym najlepsze zespoły z poszczególnych klas prezentują swoje scenki przed widownią . Komisja konkursowa wybiera 3 najlepiej przygotowane i przedstawione scenki i nagradza uczniów (maj/czerwiec).
 9. W skład komisji konkursowej na IV etapie wchodzą  (nauczyciele j. angielskiego, przedstawiciel uczniów).
 10. Komisja konkursowa ocenia występy uczniów według następujących kryteriów: wymowa (akcent, intonacja), przygotowane kostiumy i rekwizyty, trafność przedstawienia tematu, ogólne wrażenie artystyczne w skali od 1 do 10pkt.
 11. Podsumowaniem konkursu będzie przedstawienie efektu pracy dzieci w formie multimedialnej na szkolnej stronie internetowej.

 

Szukaj

Liczba odsłon

Odsłon artykułów:
1835078

Online

Odwiedza nas 278 gości oraz 0 użytkowników.