Konkursy wewnątrzszkolne z historii

Konkursy wewnątrzszkolne z historii:

dla klasy IV-" Dzieje Polski zapisane w hymnie", "Opoczno- Moja Mała Ojczyzna"

dla klasy V- "Dziedzictwo starożytności"

dla klasy VI- "Polska od czasów Miesszka I do współczesności"