Serdeczne gratulacje dla naszych koleżanek i kolegów z SLO i ich NAUCZYCIELI

14 stycznia 2016 r. obyło się uroczyste ogłoszenie wyników XVIII Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2016.

Samorządowe Liceum Ogólnokształcące już po raz dziesiąty, jako jedyne z powiatu opoczyńskiego, znalazło się wśród 500 najlepszych liceów w Polsce.

Wyniki rankingu:

w rankingu ogólnopolskim szkoła zajęła 146 miejsce
w podrankingu maturalnym 144 miejsce,
w rankingu wojewódzkim uplasowała się na 14 miejscu.

 

W rankingu ogólnopolskim szkoła zajęła 146 miejsce
Ogólnopolski Ranking Liceów Ogólnokształcących 2016
W podrankingu maturalnym 144 miejsce
Podranking Maturalny Liceów Ogólnokształcących 2016
W rankingu wojewódzkim uplasowała się na 14 miejscu
 Ranking Liceów Ogólnokształcących 2016 woj. łódzkie