Szkoła Podstawowa nr 1 w Opocznie

im. Kornela Makuszyńskiego

Plan pracy SU SP 2016-2017

Data

Zadania i forma ich organizacji

Cel i zadania

Osoby odpowiedzialne

wrzesień

Uroczysty apel na rozpoczęcie roku szkolnego, udział pocztu sztandarowego - przygotowania i  pomoc w jego przeprowadzeniu

 

Kultywowanie tradycji

 

SU, wychowawcy klas, opiekunki SU

 

 

Organizacja pracy Samorządu Uczniowskiego w nowym roku szkolnym.

Opracowanie planu pracy- ustalenie harmonogramu zadań, terminów  ich  realizacji oraz osób odpowiedzialnych

 

 

Kształcenie postawy społecznej.

Wyzwalanie inicjatyw i pomysłowości uczniów

wychowawcy , opiekunki SU, rada SU

 

?Bawimy się razem ?- dyskoteka szkolna z okazji Dnia Chłopaka

 

Integracja społeczności szkolnej

opiekunki SU, wychowawcy

 

 

Udział w akcji ? Sprzątanie Świata?

Dbanie o porządek w szkole i poza nią

członkowie SU, opiekunowie SU, nauczyciele przyrody , w-fiz.

 

Ślubowanie uczniów klas pierwszych

Powitanie pierwszoklasistów

Udział pocztu sztandarowego

Tworzenie ceremoniału szkoły, integracja klas I ze starszymi

 

SU, wychowawcy klas I

 

Październik

4 X Światowy Dzień Zwierząt

 Uwrażliwianie na losy zwierząt.

Wskazywanie zagrożeń dla zwierząt wynikających z działalności człowieka.

Nauczyciele przyrody i sekcja plastyczna SU

 

Dzień Edukacji Narodowej

Przygotowywanie i wysyłanie  na stronę internetową życzeń dla nauczycieli

Wybór najsympatyczniejszego nauczyciela

Kształcenie umiejętności wyrażania uczuć, wdzięczności za trud, podziękowania za pracę, rozbudzenie szacunku, wyrabianie poczucia estetyki

Rada SU, sekcja informacyjna, plastyczna, opiekunki SU,

 

Działalność charytatywna ? udział w ogólnopolskiej Akcji ? Góra  Grosza?

Wywołanie empatii, rozbudzenie chęci niesienia pomocy

Opiekunki SU, wychowawcy klas,

 

Obchody Dnia Spódnicy.

Propagowanie elegancji w sposobie ubierania się.

Samorząd Uczniowski wraz z zarządem.

listopad

Bawimy się razem ?- dyskoteka szkolna Andrzejki

Przygotowanie andrzejkowych wróżb

Integracja społeczności szkolnej

Wyzwalanie inicjatyw i pomysłowości uczniów

Opiekunki SU, wychowawcy, sekcja kulturalno-rozrywkowa i

porządkowa

grudzień

Spotkania klasowe z Mikołajem

Kultywowanie tradycji

 

członkowie SU, wychowawcy klas

 

Akcja charytatywna- Świąteczna paczka dla każdego dzieciaczka. I ty możesz zostać św. Mikołajem- zbieranie podarków dla  dzieci z Rodzinnego Domu Dziecka.

 

Wywoływanie empatii, rozbudzenie chęci niesienia pomocy.

 

Członkowie SU

 

 

Udział w akcji Miska dla schroniska

Uwrażliwianie na losy zwierząt

Członkowie SU, nauczyciele przyrody

 

Uroczyste spotkania opłatkowe

Przygotowywanie życzeń świątecznych

Wychowawcy klas, SU

styczeń

Przyłączenie się do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Uwrażliwienie na ludzi potrzebujących, chorych, niepełnosprawnych

Członkowie SU

 

 

Podsumowanie wyników działalności za   I   semestr

 

Wyrabianie nawyku zdrowej rywalizacji

 

opiekunki SU i członkowie

 

Bezpieczne ferie.

Bezpieczne spędzanie wolnego czasu.

 

 Zarząd samorządu uczniowskiego-sekcja plastyczna

 

 

Udział w akcji -STOP przemocy.

(II sem)

Przeciwdziałanie przemocy, wyrabianie wrażliwości społecznej i właściwych postaw.

 p. E. Cichawa Kaczmarczyk, p. A. Kaźmierczyk, p. D. Cichańska, członkowie samorządu uczniowskiego

luty

Zorganizowanie poczty walentynkowej- zbieranie i rozdawanie kartek z dedykacjami

 

Kształcenia umiejętności wyrażania uczuć

 

Sekcja informacyjna i  plastyczna SU

 

 

?Bawimy się razem ?- dyskoteka karnawałowa

 

Integracja społeczności szkolnej

 

Opiekunki SU, wychowawcy

klas, 

 

Współpraca z pedagogiem szkolnym w zakresie organizacji akcji ? Papierosom mówimy STOP?

Propagowanie zdrowego stylu życia i unikanie zagrożeń

Pani pedagog E. Cichawa Kaczmarczyk oraz opiekunki SU i uczniowie SP

marzec

Dzień Kobiet- przygotowywanie życzeń na stronę internetową szkoły i szkolną gazetkę

 

 

Wyzwalanie inicjatyw i kształcenie umiejętności wyrażania uczuć

 Zarząd SU ?sekcja plastyczna i informatyczna

 

Pierwszy Dzień Wiosny- pomoc w przygotowywaniu ogólnoszkolnej imprezy

 

Wyzwalanie inicjatyw i pomysłowości uczniów

 

Wychowawcy klas, SU

kwiecień

1 Kwietnia- Prima Aprilis- turnieje i konkursy

Integracja społeczności szkolnej ,rozwijanie kultury osobistej, wdrażanie do zdrowej i twórczej rywalizacji

 

SU,  wychowawcy klas

Sekcja informacyjna i plastyczna

 

 

?Bawimy się razem - dyskoteka szkolna

 

Integracja społeczności szkolnej

Sekcja kulturalno-rozrywkowa

 

Obchody Dzienia Ziemi.

Kształtowanie postaw proekologicznych.

Nauczyciele przyrody wspólnie z zarządem SU.

maj

Organizacja pracy SU - Wybory uzupełniające do RSU rozpoczynającego pracę we wrześniu

Kształcenie podstaw społecznej, umiejętności zaprezentowania samego siebie dokonywania wyborów

Rada SU, opiekunki SU

 

czerwiec

  Organizacja pracy SU- uroczyste przekazanie władzy w SU.

Kształcenie umiejętności  samooceny, podziękowanie za prace ,  przyjęcie nowych członków SU

Rada SU, opiekunki SU

 

Bawimy się razem? - dyskoteka szkolna

Integracja społeczności szkolnej

Opiekunki SU, wychowawcy,

 

Szukaj

Liczba odsłon

Odsłon artykułów:
2355327

Online

Odwiedza nas 91 gości oraz 0 użytkowników.