Skład Samorzadu Uczniowskiego 2014/2015

 

Przewodnicząca

Laura Michałowska

Zastępca przewodniczącej

Kacper Bednarek                                                    

 

Członkowie:

SEKCJA KULTURALNO-ROZRYWKOWA

Oliwia Łukowiak                                                                             

SEKCJA PORZĄDKOWA

Karolina Świąder                                                                                  

SEKCJA PLASTYCZNA

Patrycja Pacan                                                                                     

SEKCJA INFORMACYJNA

Krzysztof Pęczek, Amelia Paszkowska

 

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

Pani Iwona  BRZOZOWSKA i pani Alina KAŹMIERCZYK.