Szkoła Podstawowa nr 1 w Opocznie

im. Kornela Makuszyńskiego

Plan pracy SU SP 2016-2017

Data

Zadania i forma ich organizacji

Cel i zadania

Osoby odpowiedzialne

wrzesień

Uroczysty apel na rozpoczęcie roku szkolnego, udział pocztu sztandarowego - przygotowania i  pomoc w jego przeprowadzeniu

 

Kultywowanie tradycji

 

SU, wychowawcy klas, opiekunki SU

 

 

Organizacja pracy Samorządu Uczniowskiego w nowym roku szkolnym.

Opracowanie planu pracy- ustalenie harmonogramu zadań, terminów  ich  realizacji oraz osób odpowiedzialnych

 

 

Kształcenie postawy społecznej.

Wyzwalanie inicjatyw i pomysłowości uczniów

wychowawcy , opiekunki SU, rada SU

 

?Bawimy się razem ?- dyskoteka szkolna z okazji Dnia Chłopaka

 

Integracja społeczności szkolnej

opiekunki SU, wychowawcy

 

 

Udział w akcji ? Sprzątanie Świata?

Dbanie o porządek w szkole i poza nią

członkowie SU, opiekunowie SU, nauczyciele przyrody , w-fiz.

 

Ślubowanie uczniów klas pierwszych

Powitanie pierwszoklasistów

Udział pocztu sztandarowego

Tworzenie ceremoniału szkoły, integracja klas I ze starszymi

 

SU, wychowawcy klas I

 

Październik

4 X Światowy Dzień Zwierząt

 Uwrażliwianie na losy zwierząt.

Wskazywanie zagrożeń dla zwierząt wynikających z działalności człowieka.

Nauczyciele przyrody i sekcja plastyczna SU

 

Dzień Edukacji Narodowej

Przygotowywanie i wysyłanie  na stronę internetową życzeń dla nauczycieli

Wybór najsympatyczniejszego nauczyciela

Kształcenie umiejętności wyrażania uczuć, wdzięczności za trud, podziękowania za pracę, rozbudzenie szacunku, wyrabianie poczucia estetyki

Rada SU, sekcja informacyjna, plastyczna, opiekunki SU,

 

Działalność charytatywna ? udział w ogólnopolskiej Akcji ? Góra  Grosza?

Wywołanie empatii, rozbudzenie chęci niesienia pomocy

Opiekunki SU, wychowawcy klas,

 

Obchody Dnia Spódnicy.

Propagowanie elegancji w sposobie ubierania się.

Samorząd Uczniowski wraz z zarządem.

listopad

Bawimy się razem ?- dyskoteka szkolna Andrzejki

Przygotowanie andrzejkowych wróżb

Integracja społeczności szkolnej

Wyzwalanie inicjatyw i pomysłowości uczniów

Opiekunki SU, wychowawcy, sekcja kulturalno-rozrywkowa i

porządkowa

grudzień

Spotkania klasowe z Mikołajem

Kultywowanie tradycji

 

członkowie SU, wychowawcy klas

 

Akcja charytatywna- Świąteczna paczka dla każdego dzieciaczka. I ty możesz zostać św. Mikołajem- zbieranie podarków dla  dzieci z Rodzinnego Domu Dziecka.

 

Wywoływanie empatii, rozbudzenie chęci niesienia pomocy.

 

Członkowie SU

 

 

Udział w akcji Miska dla schroniska

Uwrażliwianie na losy zwierząt

Członkowie SU, nauczyciele przyrody

 

Uroczyste spotkania opłatkowe

Przygotowywanie życzeń świątecznych

Wychowawcy klas, SU

styczeń

Przyłączenie się do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Uwrażliwienie na ludzi potrzebujących, chorych, niepełnosprawnych

Członkowie SU

 

 

Podsumowanie wyników działalności za   I   semestr

 

Wyrabianie nawyku zdrowej rywalizacji

 

opiekunki SU i członkowie

 

Bezpieczne ferie.

Bezpieczne spędzanie wolnego czasu.

 

 Zarząd samorządu uczniowskiego-sekcja plastyczna

 

 

Udział w akcji -STOP przemocy.

(II sem)

Przeciwdziałanie przemocy, wyrabianie wrażliwości społecznej i właściwych postaw.

 p. E. Cichawa Kaczmarczyk, p. A. Kaźmierczyk, p. D. Cichańska, członkowie samorządu uczniowskiego

luty

Zorganizowanie poczty walentynkowej- zbieranie i rozdawanie kartek z dedykacjami

 

Kształcenia umiejętności wyrażania uczuć

 

Sekcja informacyjna i  plastyczna SU

 

 

?Bawimy się razem ?- dyskoteka karnawałowa

 

Integracja społeczności szkolnej

 

Opiekunki SU, wychowawcy

klas, 

 

Współpraca z pedagogiem szkolnym w zakresie organizacji akcji ? Papierosom mówimy STOP?

Propagowanie zdrowego stylu życia i unikanie zagrożeń

Pani pedagog E. Cichawa Kaczmarczyk oraz opiekunki SU i uczniowie SP

marzec

Dzień Kobiet- przygotowywanie życzeń na stronę internetową szkoły i szkolną gazetkę

 

 

Wyzwalanie inicjatyw i kształcenie umiejętności wyrażania uczuć

 Zarząd SU ?sekcja plastyczna i informatyczna

 

Pierwszy Dzień Wiosny- pomoc w przygotowywaniu ogólnoszkolnej imprezy

 

Wyzwalanie inicjatyw i pomysłowości uczniów

 

Wychowawcy klas, SU

kwiecień

1 Kwietnia- Prima Aprilis- turnieje i konkursy

Integracja społeczności szkolnej ,rozwijanie kultury osobistej, wdrażanie do zdrowej i twórczej rywalizacji

 

SU,  wychowawcy klas

Sekcja informacyjna i plastyczna

 

 

?Bawimy się razem - dyskoteka szkolna

 

Integracja społeczności szkolnej

Sekcja kulturalno-rozrywkowa

 

Obchody Dzienia Ziemi.

Kształtowanie postaw proekologicznych.

Nauczyciele przyrody wspólnie z zarządem SU.

maj

Organizacja pracy SU - Wybory uzupełniające do RSU rozpoczynającego pracę we wrześniu

Kształcenie podstaw społecznej, umiejętności zaprezentowania samego siebie dokonywania wyborów

Rada SU, opiekunki SU

 

czerwiec

  Organizacja pracy SU- uroczyste przekazanie władzy w SU.

Kształcenie umiejętności  samooceny, podziękowanie za prace ,  przyjęcie nowych członków SU

Rada SU, opiekunki SU

 

Bawimy się razem? - dyskoteka szkolna

Integracja społeczności szkolnej

Opiekunki SU, wychowawcy,

 

Nowy SU

W maju trwała kampania wyborcza do Samorządu Uczniowskiego SP. 10 czerwca odbyło się podsumowanie wyborów i przydział członków Zarządu do poszczególnych sekcji.


Skład Zarządu Uczniowskiego:


Przewodnicząca - Kinga Benderz V a
Zastępca - Łukasz Jęcek V c

 

Członkowie:

I sekcja kulturalno-rozrywkowa:

Karolina Owczarska V a
Piotr Baszuk V b
Kajetan Krawczyk IV c

II sekcja porządkowa:

Kacper Wiktorowicz V d
Sandra Listopadzka IV a


III sekcja plastyczna: 

Agata Starus IV c
Wiktoria Wiktorowicz V d


IV sekcja informacyjna:

Julia Wujek IV d
Malwina Sadowska IV b


 

22 KWIETNIA MIĘDZYNARODOWYM DNIEM MATKI ZIEMI

W 25 roku istnienia naszej szkoły postanowiliśmy uczcić ten dzień w sposób szczególny. Nawiązaliśmy współpracę z PGK Opoczno i będziemy bezpłatnie zbierać zużyty małogabarytowy sprzęt elektryczny i elektroniczny (elektrośmieci) oraz baterie i płyty CD/DVD. Elektrośmieci to zużyty sprzęt zasilany bateriami lub prądem. Nie korzystamy już z niego, chcemy się go pozbyć lub chcemy zastąpić innym. Do tego małogabarytowego sprzętu zaliczamy m. in.: komputery, magnetofony, magnetowidy, odtwarzacze mp3, radia, telefony, telefony komórkowe, telewizory, świetlówki, wiertarki i żelazka. Takie przedmioty wyrzucane razem z innymi odpadami zanieczyszczają środowisko, gdyż zawierają substancje szkodliwe a nawet toksyczne. Wrzucając je do śmietnika nie tylko zanieczyszczamy środowisko, ale także łamiemy prawo.

Czytaj więcej...

Podsumowanie konkursu Stop cyberprzemocy

 Idea konkursu była ściśle związana z odbywającym się w szkole happeningiem profilaktycznym. Uczniowie mieli za zadanie zrobić plakat ukazujący zagrożenia tkwiące w nierozważnym korzystaniu z internetu i komórek oraz wskazanie sposobów uniknięcia cyberprzemocy.

Do konkursu zgłosiło się 27 uczniów. Jury w składzie: pedagog szkolny pani Ewa Cichawa-Kaczmarczyk, nauczycielki przyrody panie Marzanna Mastalerz i Alina Kaźmierczyk oraz nauczycielka informatyki pani Wiktoria Markiewicz wyłoniły zwycięzców.

Czytaj więcej...

Plan pracy SU 2015-2016

 

Data

Zadania i forma ich organizacji

Cel i zadania

Osoby odpowiedzialne

wrzesień

Uroczysty apel na rozpoczęcie roku szkolnego, udział pocztu sztandarowego - przygotowania i  pomoc w jego przeprowadzeniu

 

Kultywowanie tradycji

 

SU, wychowawcy klas, opiekunki SU

 

 

Organizacja pracy Samorządu Uczniowskiego w nowym roku szkolnym.

Wybór sekcji SU

Opracowanie planu pracy- ustalenie harmonogramu zadań, terminów  ich  realizacji oraz osób odpowiedzialnych

 

 

kształcenie postawy społecznej

wyzwalanie inicjatyw i pomysłowości uczniów

wychowawcy , opiekunki SU, rada SU

 

?Bawimy się razem ?- dyskoteka szkolna z okazji Dnia Chłopaka

 

integracja społeczności szkolnej

opiekunki SU, wychowawcy

 

 

Udział w akcji ? Sprzątanie Świata?

dbanie o porządek w szkole i poza nią

członkowie SU, opiekunowie SU, nauczyciele przyrody , w-fiz.

 

Ślubowanie uczniów klas pierwszych

Powitanie pierwszoklasistów

Udział pocztu sztandarowego

Tworzenie ceremoniału szkoły, integracja klas I ze starszymi

 

SU, wychowawcy klas I

 

październik

Dzień Edukacji Narodowej

Przygotowywanie i wysyłanie  na stronę internetową życzeń dla nauczycieli

Wybór najsympatyczniejszego nauczyciela

Kształcenie umiejętności wyrażania uczuć, wdzięczności za trud, podziękowania za pracę, rozbudzenie szacunku, wyrabianie poczucia estetyki

Rada SU, sekcja informacyjna, plastyczna, opiekunki SU,

 

Działalność charytatywna ? udział w ogólnopolskiej Akcji ? Góra  Grosza?

Wywołanie empatii, rozbudzenie chęci niesienia pomocy

Opiekunki SU, wychowawcy klas,

listopad

Bawimy się razem ?- dyskoteka szkolna Andrzejki

Przygotowanie andrzejkowych wróżb

Integracja społeczności szkolnej

Wyzwalanie inicjatyw i pomysłowości uczniów

Opiekunki SU, wychowawcy, sekcja kulturalno-rozrywkowa i

porządkowa

grudzień

Spotkania klasowe z Mikołajem

Kultywowanie tradycji

 

członkowie SU, wychowawcy klas

 

Akcja charytatywna- I ty możesz zostać  św. Mikołajem- zbieranie podarków dla domu dziecka

 

Wywoływanie empatii, rozbudzenie chęci niesienia pomocy

 

Członkowie SU

 

 

Udział w akcji Miska dla schroniska

Uwrażliwianie na losy zwierząt

Członkowie SU, nauczyciele przyrody

 

Uroczyste spotkania opłatkowe

Przygotowywanie życzeń świątecznych

Wychowawcy klas, SU

styczeń

Przyłączenie się do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Uwrażliwienie na ludzi potrzebujących, chorych, niepełnosprawnych

Członkowie SU

 

 

Podsumowanie wyników działalności za   I   semestr

 

Wyrabianie nawyku zdrowej rywalizacji

 

opiekunki SU i członkowie

 

Bezpieczne ferie.

Bezpieczne spędzanie wolnego czasu.

 

wychowawcy klas, samorząd uczniowski-sekcja plastyczna

 

 

Udział w akcji -STOP przemocy.

(II sem)

Przeciwdziałanie przemocy, wyrabianie wrażliwości społecznej i właściwych postaw.

 p. E. Cichawa Kaczmarczyk, p. A. Kaźmierczyk, p. D. Cichańska, członkowie samorządu uczniowskiego

luty

Zorganizowanie poczty walentynkowej- zbieranie i rozdawanie kartek z dedykacjami

 

Kształcenia umiejętności wyrażania uczuć

 

Sekcja informacyjna i  plastyczna

 

 

?Bawimy się razem ?- dyskoteka karnawałowa

 

Integracja społeczności szkolnej

 

Opiekunki SU, wychowawcy

Klas, 

marzec

Dzień Kobiet- przygotowywanie życzeń, dzień bez pytania dziewczyn

 

 

Wyzwalanie inicjatyw i kształcenie umiejętności wyrażania uczuć

Wychowawcy klas, SU

 

Pierwszy Dzień Wiosny- pomoc w przygotowywaniu ogólnoszkolnej imprezy

 

Wyzwalanie inicjatyw i pomysłowości uczniów

 

Wychowawcy klas, SU

kwiecień

1 Kwietnia- Prima Aprilis- turnieje i konkursy

Integracja społeczności szkolnej ,rozwijanie kultury osobistej, wdrażanie do zdrowej i twórczej rywalizacji

 

SU,  wychowawcy klas

Sekcja informacyjna i plastyczna

 

 

Test sprawdzający po szkole podstawowej

 

Problem stresu egzaminacyjnego jak sobie z nim radzić

Opiekunki SU, wychowawcy klas

 

?Bawimy się razem - dyskoteka szkolna

 

Integracja społeczności szkolnej

Sekcja kulturalno-rozrywkowa

maj

Organizacja pracy SU - Wybory uzupełniające do RSU rozpoczynającego pracę we wrześniu

Kształcenie podstaw społecznej, umiejętności zaprezentowania samego siebie dokonywania wyborów

Rada SU, opiekunki SU

 

czerwiec

  Organizacja pracy SU- uroczyste przekazanie władzy w SU.

Kształcenie umiejętności  samooceny, podziękowanie za prace ,  przyjęcie nowych członków SU

Rada SU, opiekunki SU

 

Bawimy się razem? - dyskoteka szkolna

Integracja społeczności szkolnej

Opiekunki SU, wychowawcy,

 

 

Pożegnanie klas szóstych.

Doskonalenie umiejętności wyrażania uczuć,  rozbudzanie uczuć przynależności do danej społeczności

sekcja kulturalno- rozrywkowa i porządkowej

 

 

Uroczysty apel na zakończenie roku szkolnego- przygotowywanie i pomoc w jego przeprowadzeniu

 

Kształcenie postawy społecznej umiejętność zaprezentowania samego siebie

opiekunki SU, członkowie, wychowawcy klas

 

 

Rówieśnicy- rówieśnikom czyli szkolna giełda podręczników

 

Aktywizowanie uczniów, poznanie zasad przedsiębiorczości

opiekunki SU i członkowie SU

 

Skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2015-2016

 

Przewodniczący

Adam Stępień kl.6.D

Zastępca przewodniczącej

Kinga Benderz  kl.5.A

 

Członkowie:

SEKCJA KULTURALNO-ROZRYWKOWA

Olga Baran kl.6.A i Anna Białecka kl.5.D

SEKCJA PORZĄDKOWA

Jan Krawczyk kl.6.A i Łukasz Jęcek kl.5.C

SEKCJA PLASTYCZNA

Paulina Jęcek  kl.6.B i Natalia Kuleta kl.6.B

SEKCJA INFORMACYJNA

Milena Białas kl.6.C i Katarzyna Wielgo kl.6.C

 

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

Pani Dorota Cichańska i pani Alina Kaźmierczyk.

Wyniki wyborów do Zarządu Samorządu Uczniowskiego.

18 czerwca 2015r. w Szkole Podstawowej odbyły się wybory do Rady  Samorządu Uczniowskiego. W głosowaniu wzięli  udział  uczniowie  z klas 4-5. Głosowało 190 uczniów. Wszystkie głosy były ważne.

Komisja wyborcza w składzie: Jagoda  Chudzicka, Oliwa Łukowiak, Patrycja Pacan i Karolina Świader policzyła głosy i wyłoniła zwycięzcę wyborów. Najwięcej głosów ( 21,6%) uzyskał uczeń klasy 5 D Adam Stępień. Tuż za Adamem uplasowała się uczennica klasy 4 A Kinga Benderz -20,5% głosów. Kolejne osoby uzyskały :

 • Natalia Kuleta (klasa V B)- 17,4% głosów,
 • Jan Krawczyk ( klasa V A)-11,5% głosów,
 • Milena Białas (klasa VC)-6,8% głosów,

Czytaj więcej...

Regulamin Samorzadu Uczniowskiego

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Szkoły Podstawowej nr 1

im. Kornela Makuszyńskiego w Opocznie

 

 

Rozdział I

KOMPETENCJE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

Art. 1.

Samorząd Uczniowski działa na podstawie Art. 55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. Nr 95 z dnia 25 października 1991r., poz. 425 z późniejszymi zmianami) oraz Statutu Szkoły i niniejszego Regulaminu.

Art. 2.

Samorząd Uczniowski (SU) tworzą wszyscy uczniowie Szkoły. Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów Szkoły. Z chwilą odejścia ucznia ze Szkoły automatycznie przestaje on być członkiem Samorządu oraz jego władz.

Art. 3.

           1. Rada SU jest ciałem przedstawicielskim społeczności uczniowskiej powołanym w celu współdziałania z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.
           2. Zarząd i Rada SU reprezentują interesy wszystkich uczniów. Zasady pracy SU ustala niniejszy regulamin, uchwalony przez Radę SU.

           Art. 4.

           Główne zadania Samorządu to:

                     1. Obrona praw i godności poszczególnych uczniów oraz całych zespołów klasowych.
                     2. Czynne uczestniczenie w życiu szkoły - współtworzenie obowiązujących zasad, współudział w realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły.
                     3. Wdrażanie uczniów do samorządności oraz zachęcanie do aktywnego włączania się w działalność Szkoły.
                     4. Organizowanie działalności kulturalno-oświatowej zgodnie z potrzebami uczniów i możliwościami Szkoły.
                     5. Organizowanie pomocy dla uczniów będących w trudnej sytuacji losowej lub mających trudności w nauce.

                     Art. 5.

                     Samorząd Uczniowski może przedstawiać wnioski i opinie Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły we wszystkich sprawach Szkoły, a w szczególności w sprawach dotyczących realizacji celów Samorządu Uczniowskiego oraz podstawowych praw uczniów, do których należą:

                               1. prawo do zapoznania się z programem nauczania i wychowania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami;
                               2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
                               3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością zaspokajania własnych zainteresowań;
                               4. prawo redagowania gazetki szkolnej;
                               5. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi Szkoły w porozumieniu z jej Dyrektorem;

                                 

                                   więcej     

                                

                                

                               Skład Samorzadu Uczniowskiego 2014/2015

                                

                               Przewodnicząca

                               Laura Michałowska

                               Zastępca przewodniczącej

                               Kacper Bednarek                                                    

                                

                               Członkowie:

                               SEKCJA KULTURALNO-ROZRYWKOWA

                               Oliwia Łukowiak                                                                             

                               SEKCJA PORZĄDKOWA

                               Karolina Świąder                                                                                  

                               SEKCJA PLASTYCZNA

                               Patrycja Pacan                                                                                     

                               SEKCJA INFORMACYJNA

                               Krzysztof Pęczek, Amelia Paszkowska

                                

                               Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

                               Pani Iwona  BRZOZOWSKA i pani Alina KAŹMIERCZYK.       

                                

                                

                                

                                

                                                                        

                               Plan pracy SU 2014-2015

                               Data

                               Zadania i forma ich organizacji

                               Cel i zadania

                               Osoby odpowiedzialne

                               wrzesień

                               Uroczysty apel na rozpoczęcie roku szkolnego - przygotowania i  pomoc w jego przeprowadzeniu

                                

                               Kultywowanie tradycji

                                

                               SU, wychowawcy klas

                                

                                

                               Organizacja pracy Samorządu Uczniowskiego w nowym roku szkolnym.

                               Wybór sekcji SU

                               Opracowanie planu pracy- ustalenie harmonogramu zadań, terminów  ich  realizacji oraz osób odpowiedzialnych

                                

                                

                               kształcenie postawy społecznej

                               wyzwalanie inicjatyw i pomysłowości uczniów

                               wychowawcy , opiekunki SU, rada SU

                                

                               ?Bawimy się razem ?- dyskoteka szkolna z okazji Dnia Chłopaka

                                

                               integracja społeczności szkolnej

                               opiekunki SU, wychowawcy

                                

                                

                               Udział w akcji ? Sprzątanie Świata?- opiekunowie SU, nauczyciele przyrody , w-fiz.

                               dbanie o porządek w szkole i poza nią

                               członkowie SU

                               październik

                               Dzień Edukacji Narodowej

                               Przygotowywanie i wysyłanie kartek z życzeniami do nauczycieli,

                               Wybór najsympatyczniejszego nauczyciela

                               Kształcenie umiejętności wyrażania uczuć, wdzięczności za trud, podziękowania za pracę, rozbudzenie szacunku, wyrabianie poczucia estetyki

                               Rada SU, sekcja informacyjna, plastyczna, opiekunki SU,

                                

                               Ślubowanie uczniów klas pierwszych

                               Powitanie pierwszoklasistów

                               Udział pocztu sztandarowego

                               Tworzenie ceremoniału szkoły, integracja klas I ze starszymi

                                

                               SU, wychowawcy klas I

                                

                                

                               Działalność charytatywna ? udział w ogólnopolskiej Akcji ? Góra  Grosza?

                               Wywołanie empatii, rozbudzenie chęci niesienia pomocy

                               Opiekunki SU, wychowawcy klas,

                               listopad

                               Bawimy się razem ?- dyskoteka szkolna Andrzejki

                               Integracja społeczności szkolnej

                               Opiekunki SU, wychowawcy, sekcja kulturalno-rozrywkowa i porządkowa

                               grudzień

                               Spotkania klasowe z Mikołajem

                               Kultywowanie tradycji

                                

                               członkowie SU, wychowawcy klas

                                

                               Akcja charytatywna- I ty możesz zostać  św. Mikołajem- zbieranie podarków dla domu dziecka

                                

                               Wywoływanie empatii, rozbudzenie chęci niesienia pomocy

                                

                               Członkowie SU

                                

                                

                               Uroczyste spotkania opłatkowe

                               Przygotowywanie życzeń świątecznych

                               Wychowawcy klas, SU

                               styczeń

                               Przyłączenie się do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

                               Uwrażliwienie na ludzi potrzebujących, chorych, niepełnosprawnych

                               Członkowie SU

                                

                                

                               Podsumowanie wyników działalności za   I   semestr

                                

                               Wyrabianie nawyku zdrowej rywalizacji

                                

                               opiekunki SU i członkowie

                                

                               Bezpieczne ferie.

                               Bezpieczne spędzanie wolnego czasu.

                                

                               wychowawcy klas

                                

                               luty

                               Zorganizowanie poczty walentynkowej- zbieranie i rozdawanie kartek z dedykacja

                                

                               Kształcenia umiejętności wyrażania uczuć

                                

                               Sekcja informacyjna i  plastyczna

                                

                                

                               ?Bawimy się razem ?- dyskoteka karnawałowa

                                

                               Integracja społeczności szkolnej

                                

                               Opiekunki SU,

                               marzec

                               Dzień Kobiet- przygotowywanie życzeń, dzień bez pytania dziewczyn

                                

                                

                               Wyzwalanie inicjatyw i kształcenie umiejętności wyrażania uczuć

                               Wychowawcy klas, SU

                                

                               Pierwszy Dzień Wiosny- pomoc w przygotowywaniu ogólnoszkolnej imprezy

                                

                               Wyzwalanie inicjatyw i pomysłowości uczniów

                                

                               Wychowawcy klas, SU

                               kwiecień

                               1 Kwietnia- Prima Aprilis- turnieje i konkursy

                               Integracja społeczności szkolnej ,rozwijanie kultury osobistej, wdrażanie do zdrowej i twórczej rywalizacji

                                

                               SU,  wychowawcy klas

                               Sekcja informacyjna i plastyczna

                                

                                

                               Wielkanoc

                               Świąteczna dekoracja szkoły

                               Konkurs na wielkanocna pisankę

                                

                               Kultywowanie tradycji, uwrażliwienie na piękno i estetykę

                               Sekcja informacyjna i plastyczna

                                

                               Test sprawdzający po szkole podstawowej

                                

                               Problem stresu egzaminacyjnego jak sobie z nim radzić

                               Opiekunki SU, wychowawcy klas

                                

                               ?Bawimy się razem - dyskoteka szkolna

                                

                               Integracja społeczności szkolnej

                               Sekcja kulturalno-rozrywkowa

                               maj

                               Organizacja pracy SU - Wybory uzupełniające do RSU rozpoczynającego pracę we wrześniu

                               Kształcenie podstaw społecznej, umiejętności zaprezentowania samego siebie dokonywania wyborów

                               Rada SU, opiekunki SU

                                

                               czerwiec

                                 Organizacja pracy SU- uroczyste przekazanie władzy w SU.

                               Kształcenie umiejętności  samooceny, podziękowanie za prace ,  przyjęcie nowych członków SU

                               Rada SU, opiekunki SU

                                

                               Bawimy się razem? - dyskoteka szkolna

                               Integracja społeczności szkolnej

                               Opiekunki SU, wychowawcy,

                                

                                

                               Pożegnanie klas szóstych.

                               Doskonalenie umiejętności wyrażania uczuć,  rozbudzanie uczuć przynależności do danej społeczności

                               sekcja kulturalno- rozrywkowa i porządkowej

                                

                                

                               Uroczysty apel na zakończenie roku szkolnego- przygotowywanie i pomoc w jego przeprowadzeniu

                                

                               Kształcenie postawy społecznej umiejętność zaprezentowania samego siebie

                               opiekunki SU, członkowie, wychowawcy klas

                                

                                

                               Rówieśnicy- rówieśnikom czyli szkolna giełda podręczników

                                

                               Aktywizowanie uczniów, poznanie zasad przedsiębiorczości

                               opiekunki SU i członkowie SU

                                

                               Szukaj

                               Liczba odsłon

                               Odsłon artykułów:
                               2328494

                               Online

                               Odwiedza nas 88 gości oraz 0 użytkowników.