SPRAWOZDANIE

 Z HAPPENINGU PROFILAKTYCZNEGO ?STOP CYBERPRZEMOCY? 

Dnia 11 lutego 2016 r odbył  się happening profilaktyczny ?Stop cyberprzemocy?.

Głównym celem kampanii było zwiększenie świadomości na temat zjawiska cyberprzemocy oraz uwrażliwienie na konsekwencje tego typu działań.

Uczniowie szkoły podstawowej ubrani na pomarańczowo, z plakatami   i hasłami  przemaszerowali korytarzami szkoły wykrzykując hasło ?Stop cyberprzemocy?.                            

 

W trakcie akcji uczniowie rozdawali znaczki, podpisywali deklarację dotyczącą bezpiecznego i kulturalnego korzystania z Internetu i telefonów komórkowych.

Uczniowie mieli również możliwość obejrzenia prezentacji multimedialnej przygotowanej przez Samorząd Szkolny gimnazjum.                                                                     

Rozstrzygnięty został konkurs ?Stop cyberprzemocy?.

Na korytarzu szkolnym uczniowie zawiesili plakaty, hasła i informacje na temat:

  • jak powinni zachować się świadkowie cyberprzemocy;
  • jak powinna zachować się ofiara cyberprzemocy i gdzie może szukać pomocy;
  • zasad bezpiecznego korzystania z Internetu i telefonu komórkowego;
  • jak zachowywać się, by zmniejszyć ryzyko bycia ofiarą cyberprzemocy;                                                                                           
  • telefonicznego savoir-vivre;
  • konsekwencji przemocy w sieci dla sprawców tego typu działań.

Happening uświadomił jakie zagrożenia stwarza cyberprzemoc i  jak można z nią walczyć.

Organizatorami happeningu  były Ewa Cichawa-Kaczmarczyk i Alina Kaźmierczyk oraz uczniowie Samorządu Szkolnego.