Kampania profilaktyczna ,,ZACHOWAJ TREŹWY UMYSŁ?

 

Nasza szkoła kolejny raz włącza się  w kampanię profilaktyczną ,,ZACHOWAJ TREŹWY UMYSŁ?. Zapraszamy do ud

Więcej informacji na stronie internetowej www.TrzezwyUmysl.plziału uczniów i nauczycieli oraz rodziców.

                                                        Szkolna koordynatorka  kampanii ZTU Danuta Wedlechowicz

                                       

 

                                     Konkurs plastyczny ,,RAZEM LEPIEJ?

organizowany w ramach kampanii ,,Zachowaj Trzeźwy Umysł 2015?

 

Lubisz pomagać, dawać wsparcie, przychodzić komuś  pomocą?

Koniecznie weź udział w konkursie i przedstaw, jak to można robić

 

REGULAMIN

 1.  Zadaniem uczestnika jest wykonanie pracy plastycznej obrazującej znane powiedzenie ,,Razem lepiej?
 2. Uczestnicy: uczniowie Gimnazjum nr 1 w Opocznie
 3. Technika wykonania prac: dowolna
 4. Liczba zgłoszonych prac: dowolna
 5. Substancje użyte do wykonania pracy muszą być suche i trwale przymocowane do powierzchni
 6. Prace plastyczne nie mogą być przygotowane przy użyciu programów komputerowych
 7. Format pracy: od A 0 do A 4
 8. Termin: do końca maja 2015r.
 9. Do pracy należy dołączyć metryczkę  do pobrania w pok. 205 lub u nauczyciela plastyki
 10. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z udzieleniem przez  uczestnika zgody na prezentowanie pracy na stronach internetowych
 11. Wykonane prace plastyczne zgłaszać do: pp Moniki Badowskiej, Marioli Sikorskiej
 12. Prace, które spełniły wymagane kryteria (zgodność  z tematem, estetyka, trwałość) zostaną przesłane do Fundacji ,,Trzeźwy Umysł? w Poznaniu
 13. 13.                        Autorzy zakwalifikowanych prac otrzymają  oceny bardzo dobre
   lub celujące z plastyki za wykonanie dodatkowego zadania

14. Rozstrzygnięcie konkursu: wyniki zostaną opublikowane do 31 sierpnia 2015r. na stronie internetowej www.TrzezwyUmysl.pl    Nagrody: kalendarze książkowe, piłki,  laptopy,  rowery

 

 

 

Konkurs literacki ,,RAZEM LEPIEJ?

organizowany w ramach kampanii ,,Zachowaj Trzeźwy Umysł 2015?

 

Lubisz pomagać, dawać wsparcie, przychodzić komuś  pomocą?

Koniecznie weź udział w konkursie i przedstaw, jak to można robić

 

REGULAMIN

 1.  Zadaniem uczestnika jest wykonanie pracy literackiej obrazującej znane powiedzenie ,,Razem lepiej?
 2. Uczestnicy: uczniowie Gimnazjum nr 1 w Opocznie
 3. Praca nie może liczyć więcej niż 3600 znaków =2 strony druku czcionką w rozmiarze 12
  1. Liczba zgłoszonych prac: dowolna
  2. Termin: do końca maja 2015r.
  3. Do pracy należy dołączyć metryczkę  do pobrania w pok. 205 lub u nauczyciela plastyki
  4. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z udzieleniem przez  uczestnika zgody na prezentowanie pracy na stronach internetowych
  5. Wykonane prace należy  zgłaszać do nauczycieli języka polskiego
  6. Prace, które spełniły wymagane kryteria (zgodność  z tematem, poprawność językowa, styl) zostaną przesłane do Fundacji ,,Trzeźwy Umysł? w Poznaniu
  7. Autorzy zakwalifikowanych prac otrzymają oceny bardzo dobre lub celujące z języka polskiego za wykonanie dodatkowego zadania
  8.  Rozstrzygnięcie konkursu: wyniki zostaną opublikowane do 31 sierpnia 2015r.
    na stronie internetowej www.TrzezwyUmysl.pl   

Nagrody: kalendarze książkowe, piłki, laptopy, rowery