Ćwiczenia ortografii

Ćwiczenia ortografii techniką ?Dyktando w 10 punktach? wg. M. Bogdanowicz                                                     - rady dla rodziców

 

 

Pisanie dyktanda w 10 punktach:

 • utrwala znajomość zasad ortograficznych;
 • wytwarza nawyk stałego przywoływania zasad ortograficznych podczas pisania;
 • kształtuje nawyk stałego sprawdzania napisanego tekstu, a tym samym poczucie odpowiedzialności za napisany tekst.

 

 1. Umów się z dzieckiem, że codziennie będziecie przeprowadzać dyktando obejmujące 3 zdania. Wymyślcie wspólną nagrodę po każdym tygodniu pracy.
 2. Zaznacz w książce 3 zdania i przeczytaj na głos pierwsze z nich.
 3. Dziecko powtarza zdanie i omawia pisownię każdego wyrazu ( podaje zasady pisowni ).
 4. Dziecko zapisuje zdanie ( podobnie postępuje z następnymi zdaniami ).
 5. Dziecko samodzielnie sprawdza cały napisany tekst.
 6. Dorosły sprawdza tekst. Jeżeli znajdzie błędy, podaje ich liczbę.
 7. Dziecko ponownie sprawdza tekst, korzystając ze słownika ortograficznego.
 8. Dorosły sprawdza poprawiony tekst. Jeżeli nadal są błędy, wskazuje tekst, z którego dyktował zdania.
 9. Dziecko porównuje napisany tekst ze wzorem i ostatecznie poprawia błędy.
 10. Dziecko opracowuje błędnie napisane wyrazy ( np. Podaje zasady pisowni, wyrazy pokrewne, odmienia wyraz przez przypadki, wymienia na inne formy ).

 

Bibliografia:

Marta Bogdanowicz, Anna Adryjanek - ?Uczeń z dysleksją w szkole?, Operon, Gdynia 2005r.