BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY

W dniu 17 września 2014r. odbyło się spotkanie dzieci klas Ia, Ib, Ic, Id, Ie, If i oddziałów przedszkolnych z przedstawicielami  Komendy Powiatowej Policji w Opocznie.

Funkcjonariusze policji asp. Barbara Stępień, sierż sztab. Krzysztof  Walczyk i post. Maria Skaba przedstawili dzieciom zagadnienia związane z ruchem drogowym, zasady bezpiecznego poruszania się po ulicy. Omówili rolę policjanta oraz wskazali na zasadność umieszczania znaków drogowych, oznaczenie przejść dla pieszych oraz różnorodność poruszających się pojazdów, w tym pojazdów uprzywilejowanych. Zaprezentowali dzieciom sposób bezpiecznego przejścia przez jezdnię i zaprosili do wspólnego ćwiczenia?Przechodzimy przez ulicę?.

Spotkanie zostało nagrodzone przez dzieci gromkimi brawami.

Serdeczne podziękowania dla podinsp. Grzegorza Fiderka Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego za współpracę w zakresie bezpieczeństwa dzieci w ruchu drogowym.

 Pedagog Ewa Cichawa-Kaczmarczyk