Gotowość dzieci 6-letnich do podjęcia nauki w szkole

Informacje dla rodziców.

 

Zanim dziecko rozpocznie naukę w klasie I pojawiają się wątpliwości, czy podoła?

Uzyskując odpowiedzi na poniższe pytania rodzic może ocenić, czy jego dziecko da sobie radę w szkole.

 

 1. Czy umie podporządkować się poleceniom słownym, jest w miarę zdyscyplinowane; rozumie co do niego mówią rówieśnicy i dorośli?
 2. Czy umie bawić się w grupie? Kończy rozpoczętą zabawę, a po zajęciach sprząta po sobie?
 3. Czy wie, ile ma lat, gdzie mieszka?
 4. Czy w działaniu jest dość szybkie, zachowuje się odpowiednio do konkretnej sytuacji?
 5. Czy przy rozstawaniu się z rodzicem jest pogodne?
 6. Czy umie obchodzić się z przyborami do rysowania, kolorowania, pisania, a kolorując obrazek nie wychodzi poza linie?
 7. Czy potrafi lepić z plasteliny oraz ciąć nożyczkami według wytyczonej linii prostej i krzywej?
 8. Czy rozróżnia kolory? Potrafi grupować przedmioty według barw, kształtu, wielkości?
 9. Czy potrafi wyszukać elementy różniące obrazki, przedmioty?
 10. Czy dobierze w pary obrazki, przedmioty uwzględniając jakieś cechy wspólne, np. liść ? drzewo?
 11. Czy odróżnia z otoczenia dźwięki różnych pojazdów, instrumentów muzycznych, głosy zwierząt?
 12. Czy umie rozwiązywać zagadki, np. To zagadka bardzo prosta: ma je ? krawiec, jeż i sosna.
 13. Czy samodzielnie zapina guziki, rozbiera się i ubiera; potrafi skorzystać z toalety; dba o swoje rzeczy, potrafi samodzielnie zjeść posiłek?
 14. Czy umie pokazać prawą i lewą stronę?
 15. Interesuje się czytaniem, pisaniem i liczeniem?
 16. Dzieli zdania na wyrazy; dzieli wyrazy na sylaby; wyodrębnia głoski w słowach o prostej budowie?
 17. Czy potrafi wymienić pory roku, dni tygodnia i miesiące?
 18. Czy rozumie pojęcia dotyczące położenia i kierunku: przed, za, nad, w górze, na dole, dalej, bliżej, na, pod?
 19. Czy biega, uczestniczy w grach zespołowych, chętnie gra w piłkę, tańczy?
 20. Czy w pamięci dodaje i odejmuje do dziesięciu?
 21. Czy potrafi porównać liczebność zbiorów ( który jest większy, który mniejszy)?
 22. Czy potrafi nazwać i wskazać figury geometryczne ( kwadrat, koło, trójkąt, prostokąt)?
 23. Czy zapamiętuje wierszyki, piosenki?

24. Czy rozpoznaje litery wielkie i małe? Czy odczytuje wyrazy i umie dopasować do obrazka?

 

 • Jeśli dziecko ze wszystkimi zadaniami daje sobie radę ? rodzic może być pewien, że dziecko poradzi sobie w szkole.
 • Jeśli dziecko radzi sobie z większością zadań ? powyższe pytania pozwolą rodzicowi określić, jakie umiejętności wchodzące w skład gotowości szkolnej dziecko już osiągnęło, a nad czym powinno jeszcze popracować.
 • Jeśli jednak rodzic uzna, że sam nie jest w stanie uporać się z brakami dziecka ? powinien skorzystać z pomocy specjalistycznej ( psycholog, pedagog w szkole lub poradni).

Pedagog Ewa Cichawa-Kaczmarczyk

 

Bibliografia

I. Mańkowska, M. Rożyńska - ?Ocena rodzicielska poziomu przygotowania sześciolatka do szkoły? Dysleksja nr 1, 2012 r.