Podsumoawnie Dni ortografii

PODSUMOWANIE ?DNI  ORTOGRAFII? 

Dnia 12 listopada 2013 r. odbył się finał ?Dni Ortografii? pod hasłem ?Ortografia do głowy trafia?

w ramach Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji.

Na zakończenie akcji odbyło się podsumowanie, w którym uczestniczyli uczniowie, organizatorzy oraz p. dyr. E. Paduszyńska.

 

Mistrzami Ortografii na poziomie poszczególnych klas zostali:

klasy IV ? Kamila Grabowska  IV b,

                  Maciej Jurek IV b,

                  Asia Łuczka  IV b,

klasy V ?   Milena Adamczyk  V d,

                  Jagoda Chudzicka  V c,

                   Gabriela Gołuchowska  V d,

klasy VI -   Zuzanna Kobierska  VI c,

                   Wioletta Kupis  VI d,

                   Natalia Wach  VI a.

 

 

W konkursie ?Mam dobrą pamięć? laureatami zostali:

w klasach IV ? Martyna Chmal  IV c,

w klasach V ?  Maria Wiatr V c,

w klasach VI ? Karolina Młynarczyk  VI b.

 

Podczas spotkania uczniowie mieli okazję jeszcze raz w formie wesołych wierszyków powtórzyć zasady ortograficzne. Było słodko i wesoło.

 

Nagrody sponsorował:

Artur Rudzki, właściciel firmy ?Art ? Kom?

w Opocznie ul. Piotrkowska 60 A.

 

Nauczyciele języka polskiego:

Urszula Rudzka

Urszula Niemierska ? Jędrasik

Iwona Augustyniak ? Bogacz

Dorota Cichańska

Pedagog Ewa Cichawa - Kaczmarczyk