Dni Ortografii

 

PROGRAM  OBCHODÓW                                                                                                                                                            

 

DNI ORTOGRAFII POD HASŁEM

?ORTOGRAFIA DO GŁOWY TRAFIA?

W RAMACH EUROPEJSKIEGO TYGODNIA ŚWIADOMOŚCI DYSLEKSJI

W DNIACH 5 ? 12 LISTOPADA  2013 r. 

 

Cel główny: propagowanie idei poprawnej pisowni języka polskiego

 

Cele szczegółowe:

  • motywowanie uczniów do doskonalenia własnych umiejętności w zakresie ortografii;
  • zastosowanie w praktyce poznanych zasad ortografii.

 

 

dzień

adresaci

działania szkolne

uwagi do realizacji

odpowiedzialni

wtorek

nauczyciele

Dostosowanie wymagań edukacyjnych i indywidualizacji nauczania ucznia z dysleksją na poszczególnych przedmiotach w szkole podstawowej
klasy IV - VI

materiały szkoleniowe wysłane (e-mail) do nauczycieli

pedagog

wtorek

rodzice

1.Organizacja  nauki dziecka w domu i wspieranie go w nauce.

2. Dyktando w 10 punktach.

strona internetowa szkoły, zakładka pedagog

pedagog

cały tydzień

uczniowie klas

IV-VI

Jak efektywnie uczyć się?

warsztaty na godzinach wychowawczych (wpis w dzienniku lekcyjnym)

wychowawcy

wtorek

uczniowie

klas                IV - VI

Gimnastyka mózgu

strona internetowa szkoły, zakładka pedagog

pedagog

czwartek

uczniowie

klas IV - VI

Minikonkurs - ?Mam dobrą pamięć?

o godz. 8. 30    pojawiają się na górnym korytarzu kartki  z wyrazami z trudnościami ortograficznymi; uczniowie mają za zadanie zapamiętać jak najwięcej wyrazów  i zgłosić się do pok. 219 o godz. 11.15 i 12. 10

pedagog

środa

uczniowie

klas IV - VI

Czy wiesz jak to napisać?

 

na języku polskim, zadanie polega na wylosowaniu wyrazu i podaniu zasady ortograficznej ( wpis w dzienniku lekcyjnym )

n-le języka polskiego

czwartek

rodzice

Porady i konsultacje dla zainteresowanych rodziców uczniów mających trudności

w uczeniu się

dni otwarte, godz. 17.00 ? 18.00

wszyscy nauczyciele

czwartek-piątek

uczniowie

klas IV - VI

Konkurs ortograficzny w klasach IV -VI

dyktanda na języku polskim

n-le języka polskiego

wtorek

12.11. 2013

uczniowie klas IV - VI

Podsumowanie-wyłonienie Mistrza Ortografii klas IV, V, VI; wręczenie nagród

sala a-v, informacje na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim

n-le języka polskiego, pedagog

 

Pedagog:

Ewa Cichawa-Kaczmarczyk

Poloniści:

Urszula Niemirska - Jędrasik

Urszula Rudzka

Dorota Ciechańska

Iwona Augustyniak - Bogacz