Organizacja nauki dziecka w domu i wspieranie go w nauce.

Organizacja nauki dziecka w domu i wspieranie go w nauce.

Wskazówki dla rodziców.                                                                                                          

 

Organizacja pracy dziecka w domu, czyli pora odrabiania lekcji, pora spania, posiłków, własne miejsce do nauki, pomoc ze strony rodziców i rodzeństwa mają ogromny wpływ na postępy dziecka w szkole. Rodzice mogą i powinni pomagać dziecku w nauce. Ważne jest zainteresowanie się sprawami dziecka, życzliwość, zachęta do nauki, rozmowy o szkole, systematyczność w kontrolowaniu odrabianych prac domowych i wyników w nauce, dostrzeganie sukcesów i porażek dziecka oraz pomoc w niwelowaniu trudności i pojawiających się kłopotów w nauce.

 

Od pierwszych dni w szkole przyzwyczajaj dziecko do systematycznego uczenia się:

 • codziennie sprawdzaj, czy odrobiło lekcje;
 • wyznacz ramy czasowe oglądania telewizji i korzystania z komputera;
 • zapewnij dostęp do pomocy naukowych i dydaktycznych ? słowników, encyklopedii itp.;
 • nie karz za niepowodzenia. Chwal natomiast za najmniejsze nawet sukcesy, dostrzegaj starania, a nie tylko efekt końcowy, ponieważ pozwoli to dziecku uwierzyć w siebie i swoje możliwości;
 • postaraj się wytworzyć w domu atmosferę poszanowania nauki ? rozmawiaj o książkach, filmach, szukaj ciekawostek i dziel się z nimi z dzieckiem;
 • nie odsyłaj dziecka do lekcji za karę, nauka będzie wówczas kojarzyła się z przykrością.

 

Razem z dzieckiem:

 1. Ustal czas odrabiania lekcji. Dobrze jest, gdy dziecko siada do lekcji o stałej porze, w miejscu do tego przeznaczonym. Między godziną 13 a 15 gwałtownie spada koncentracja i zdolność przyswajania wiedzy.
 2. Porządek. Dopilnuj, aby na biurku znajdowały się książki niezbędne do odrobienia danego przedmiotu. W bałaganie zbyt wiele czasu traci się na szukanie potrzebnych rzeczy. Stojący magnetofon czy sterta komiksów uniemożliwiają koncentrację uwagi.
 3. Pomóż dziecku zorganizować plan dnia, aby miało również czas na zabawę oraz inne zajęcia dodatkowe.
 4. Nie odrabiaj zadań domowych za swoje dziecko, tylko mu w tym pomagaj
 5. Systematycznie sprawdzaj postępy dziecka w nauce, aby wiedzieć nad czym należy popracować
 6. Zachęcaj dziecko do uczenia się na głos. Po przeczytaniu fragmentu zadanej lekcji dziecko streszcza to, co przeczytało. Rodzic pomaga w sformułowaniu  najważniejszych wniosków
 7. Zawsze planowo. W kalendarzu zapisujcie wszystkie terminy klasówek, referatów. Daty dyskotek, spotkań z koleżankami i kolegami także warto zaznaczyć, by uniknąć zbitki: wieczorem impreza, a następnego dnia klasówka.

 

Dzieci przyswajają wiedzę różnymi kanałami. Najczęściej wzrokowo- patrząc. Są tacy, którzy uczą się słuchając albo pisząc i rymując. Trzeba wykorzystywać wszystkie możliwe kanały, by wchłonąć wiedzę.

 

Powodzenia!
Opracowała: pedagog E. Cichawa-Kaczmarczyk