Projekt ?Opoczno - moja mała Ojczyzna?

     ?Opoczno - moja mała Ojczyzna? to projekt edukacyjny zrealizowany w ramach rządowego programu ?Cyfrowa szkoła.? Celem było przybliżenie historii własnej miejscowości i wzmocnienie postawy patriotyzmu lokalnego. Uczniowie mieli wybrać kilka najbardziej znanych zabytków Opoczna, wykonać ich fotografie i przygotować krótkie opisy tych zabytków. Ostatnim etapem było wykonanie prezentacji multimedialnej. Udział wzięli uczniowie klasy V a i VI a.

       Projekt był doskonałą lekcją historii, gdyż umożliwił uczniom poznanie przeszłości swojego miasta poprzez spotkanie z historią bliską, która oddziaływuje na wyobraźnię o wiele silniej, niż najlepiej przeprowadzony wykład. Przyczynił się nie tylko do zdobywania wiedzy historycznej, ale także dał satysfakcję uczestnikom z dobrze wykonanej pracy a to jest zachętą do dalszych działań. Uczniowie ponadto kształcili umiejętność wykorzystywania narzędzi TIK- wdrażania do obsługi popularnych programów komputerowych. Ponadto spełnił ważny cel wychowawczy, gdyż przyczynił się do zagospodarowania młodemu człowiekowi czasu wolnego.